Na vsebino

     

 

 LUP Logo   logoNaravaNaKrozniku 

Ljudska univerza Ptuj, Kmetija Murko Zgornja Hajdina, Kmetija Murko Lancova vas in Kmetija Furek Zgornja Hajdina, smo partnerji v projektu Narava na krožniku, ki je nastal na osnovi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in se formalno zaključuje v sredini meseca julija 2021.

Cilj projekta je bila priprava osnovnih pogojev za izvajanje izobraževalnih vsebin na kmetiji. V projektne aktivnosti smo tako vključili otroke iz vrtca, učence OŠ Hajdina, njihove učitelje, starše in stare starše, upokojence, člane različnih društev in člane lokalnih kmetijskih gospodarstev.

V celotnem projektnem obdobju smo izvedli 57 različnih delavnic, posneli filmčke in predstavitve:

 • 9 delavnic s predavanji in praktično izvedbo gomilaste grede z in brez ovčje volne, 37 udeležencev
 • 10 IKT usposabljanj/delavnic za člane partnerstva, 12 udeležencev
 • 2 izvedbi/delavnici praktičnega izobraževanja na kmetiji – izdelava fermentiranih mlečnih izdelkov, skute in surovega masla, 8 udeležencev
 • 5 usposabljanj/delavnic iz andragoško – pedagoških znanj, 5 udeležencev
 • 3 delavnice peke kruha, kvašenega peciva in peke sladic, 10 udeležencev
 • 19 eksperimentalnih usposabljanj /delavnic za učence OŠ Hajdina, 478 udeležencev
 • 6 delavnic za otroke iz vrtca OŠ Hajdina, 92 udeležencev
 • 1 delavnica za starejše odrasle, 14 udeležencev
 • 2 promocijski delavnici za člane kmetij, ki niso partnerji v projektu, 24 udeležencev
 • 3 promocijski/dokumentarni filmi v trajanju do 5 minut
 • Predstavitev projekta članom U3ŽO na LU Ptuj, 15 udeležencev
 • Zaključna konferenca, 15 udeležencev

Skupaj torej več kot 700 udeležencev.

Nekatere izobraževalne vsebine so se izvajale praktično, druge pa v obliki predavanj, ob podpori video in foto gradiv, ki so nastale med samimi projektnimi aktivnostmi.

Namen projekta je bil torej predvsem izobraževanje otrok in mladine o pridelavi ter pomenu zdrave, lokalno pridelane hrane, na praktičnih postopkih pridelovanja in pripravi. Pri tem nas je vodila želja, da otroci spoznajo načine, postopke in potreben trud, da jed pride na krožnik in da jo tako bolj cenijo in spoštujejo.

Glede na letni čas, smo nekatere učne vsebine prikazali praktično, nekatere pa s filmčki in foto-gradivi. S temi gradivi smo prikazali celoten proces potrebnih opravil in del na kmetiji, od priprave zemlje, setve, obdelave, žetve in nato predelave žit v užitne dobrote. Zajeli smo še prikaz tradicionalne in ekološke pridelave ter predelave povrtnin po principih permakulture. S tem načinom smo želeli ponazoriti, kako lahko sami, z malo truda, pridelamo zdravo hrano in hkrati zdravo jemo, poleg tega pa še varujemo okolje. Tak pristop k pridelavi namreč upošteva naravne zakonitosti varovanja rastlin, izboljševanje rodovitnosti tal z zelenim gnojenjem, kompostiranjem, zastiranjem. Permakultura omili težave okoljskih sprememb z ukrepi za zmanjšanje vpliva suše.

V tem času so nastali trije promocijsko dokumentarni filmi v trajanju do 5 minut, velik arhiv fotografij, PowerPoint predstavitve za otroke in širšo javnost. Projekt smo diseminirali na dogodku Seniorijada 2019, v Centru za družine - Špajza modrosti, ga predstavili članom U3ŽO na LU Ptuj, pripravili različne informativno promocijske tiskovine, ga objavili na projektni spletni in FB strani.

 

Ukrep: M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,   

Podukrep: M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani,

Trajanje projekta: 16. 7. 2018 do 16. 7. 2021,

Vrednost projekta: 44.612,53 EUR.

Projektni partnerji:

 • Ljudska univerza Ptuj (vodilni partner)
 • Kmetija Murko Zgornja Hajdina (član partnerstva)
 • Kmetija Murko Lancova vas (član partnerstva)
 • Kmetija Furek (član partnerstva)
 • Osnovna šola Hajdina (pridruženi partner)

 

Projekt financira RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

 

logo EKRP    logoRazvojPodezelja    logo MKGP 

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...