Ste utrujeni? Obupani? Naveličani vsega? Ne skrbite – tudi drugi so bili.

Danes so uspešni, srečni in - zaposleni. In to zato, ker so prišli k nam.

Ljudska univerza Ptuj.

Tradicija izobraževanja odraslih na Ptuju ima dolge in močne korenine, ki segajo v leto 1925, ko so se pojavili prvi tečaji za odrasle. Uradno je bila Ljudska univerza Ptuj ustanovljena 13. januarja 1939.

Danes je Ljudska univerza Ptuj javni zavod z ekipo 11-ih predanih strokovnih sodelavcev in vrsto javnoveljavnih formalnih kot tudi neformalnih izobraževalnih programov. Ponudba Ljudskih univerz, in seveda med njimi tudi ptujske, se vsako leto vsaj za malenkost spremeni, dopolni, prilagodi in osveži. To nam samo daje vedeti, da je pojem vseživljenjsko izobraževanje izjemno širok in prav vsak ima zagotovo svojo predstavo o njem.

Izobraževanje odraslih na Ljudski univerzi Ptuj sestavlja šest področij, in sicer:

  • izobraževanje za pridobitev izobrazbe (od osnovne šole do vključno fakultetne izobrazbe)
  • neformalni javno-veljavni izobraževalni programi (programi UŽU – usposabljanje za življenjsko uspešnost ter javno veljavni tečaji angleščine in nemščine),
  • poklicno usposabljanje (npr. usposabljanje za računovodja, za voznika viličarja, socialni oskrbovalec, izdelovalec spletnih strani, tekstilni konfekcionar, predelovalec mesa, vodja projektov…),
  • neformalno izobraževanje (tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, programi Univerze za tretje življenjsko obdobje, specializirani tečaji za podjetja, usposabljanja s področja zakonodaje, komunikacijske veščine…),
  • dejavnosti izobraževanja odraslih v nacionalnem interesu (Center medgeneracijskega učenja, Borza znanja, študijski krožki, Središče za samostojno učenje)
  • ter dodatna strokovna pomoč udeležencem (Svetovalno središče Ptuj).

 Močno dejavnost Ljudske univerze Ptuj predstavljajo mednarodni projekti, kjer se za sredstva bodisi potegujemo kot vodilni partner, ali pa sodelujemo kot mednarodni partner pod vodstvom parterjev iz drugih evropskih držav. Vsako leto smo tako vključeni v vsaj 4 mednarodne projekte. In zakaj smo tega tako veseli? Ker se je za dosego uspeha in iskanje svežih idej potrebno velikokrat ozreti tudi naokrog, se naučiti na podlagi izkušenj sorodnih izobraževalnih ustanov, vendar ohraniti svojo unikatnost in upoštevati specifiko regije ter mesta Ptuj. Sodelovanje v tovrstnih projektih krepi kompetence zaposlenih na LU Ptuj, udeležencem pa nudi brezplačna predavanja in kvalitetna e-gradiva, omogoča pa tudi udeležbo na projektnih srečanjih.

V letu 2016 smo postali tudi vodilni konzorcijski partner v za nas izjemno pomembnih projektih Pridobivanje kompetenc 2016 2019 ter Svetovanje za odrasle 2016 2022. To nam bo omogočilo še tesnejši stik z gospodarstvom in lokalnim okoljem kot takšnim.

Vizija

Širiti nove poti do znanja vsakomur, kadar koli in kamor koli.

Vrednote

  • znanje, strokovnost, kakovost, ugled, odgovornost
  • učinkovitost, inovativnost, drznost, ustvarjalnost
  • poštenost, strpnost, zanesljivost, spoštovanje
  • svetovljanstvo

Poslanstvo

Naše poslanstvo je izobraževanje in svetovanje odraslim. Z bogatimi izkušnjami in strokovnostjo zaposlenih želimo motivirati in spremljati naše udeležence na njihovi poti do uspeha, spodbujati in verjeti v pomembnost vseživljenjskega učenja. Ponuditi želimo široko izbiro programov, glede na trenutno povpraševanje in upoštevajoč bodoče trende.

Katalog informacij javnega značaja

 Združenja in članstva 

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...