Na vsebino

logoNaravaNaKrozniku

 

Ukrep: M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020   

Podukrep: M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Naslov projekta: NARAVA NA KROŽNIKU

Trajanje projekta: 16. 7. 2018 do 16. 7. 2021

Vrednost projekta: 44.612,53 EUR

Projektni partnerji:

  • Ljudska univerza Ptuj (vodilni partner)
  • Kmetija Murko Zgornja Hajdina (član partnerstva)
  • Kmetija Murko Lancova vas (član partnerstva)
  • Kmetija Furek (član partnerstva)

Opis aktivnosti projekta:

V sklopu projekta se bodo pripravili osnovni pogoji za izvajanje izobraževalnih vsebin na kmetiji, ki so povezane s pridelovanjem in uporabo zdrave hrane. Na kmetiji se bo izvedel del učnega procesa s poudarkom na izobraževanju o okolju in hrani, hkrati pa bo s tem dana možnost kmetu, da prenese svoje bogato znanje in izkušnje širši skupnosti. Določene vsebine se prikažejo praktično (odvisno od letnega časa), določene vsebine pa se prikažejo s filmi, fotografijami, ki nastanejo v času projekta. Prikazal se bo celoten proces potrebnih opravil in del na kmetiji, od priprave zemlje, sajenja, obdelave, žetve in nato predelave žit do našega krožnika. Prikazal se bo celoten proces potrebnih opravil za pridobitev mleka in njegova predelava v različne prehrambne izdelke. Prikazala se bo tradicionalna pridelava, ekološka pridelava in pridelava povrtnin s principi permakulture. S permakulturnim pristopom (film, fotografije, predavanje) bomo prikazali, kako lahko sami, z malo truda, pridelamo zdravo hrano in hkrati zdravo jemo ter razen tega varujemo okolje. Tak način pridelave namreč upošteva naravne zakonitosti varovanja rastlin, izboljševanje rodovitnosti tal z zelenim gnojenjem, kompostiranjem, zastiranjem, sajenjem metuljnic, apnenjem. S permakulturo tudi omilimo težave okoljskih sprememb z ukrepi za zmanjšanje vpliva suše. Vsako leto projekta bomo pripravili eno gomilasto gredo z in brez ovčje volne. Tako bomo praktično prikazali, kako gredo pripraviti in hkrati opazovali, kako rastline sobivajo po načelih permakulture. Ves čas projekta bomo s filmi in fotografijami arhivirali posamezne aktivnosti in faze rasti.

Povezavi:

- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja:   

  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

- spletna stran PRP 2014-2020:  www.program-podezelja.si/

 EU logo

           

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...