Na vsebino

Program je novost in je namenjen predvsem (ne pa izključno)odraslim, ki imajo opravljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu. To so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Programe financirata

MIZS slo

Logo EKP socialni sklad SLO slogan