Na vsebino

Projekt v okviru Grundtvig učna partnerstva.

Naziv projekta KEY: Knowing me-knowing us!

Ljudska univerza Ptuj je tudi lani uspešno črpala evropska sredstva, kar dokazujejo številni projekti (njihovo število je medtem naraslo že na 11) in druge aktivnosti, v katerih sodelujemo kot prijavitelj ali kot partner. Tokrat predstavljamo naš zadnji Grundtvig projekt, ki nosi naslov KEY – Knowing me, knowing us. Namen projekta, v katerem sodelujejo 4 partnerske organizacije iz Poljske, Nemčije, Avstrije in Slovenije, je krepitev zgodovinskih kompetenc s poudarkom na aktivnem državljanstvu ter dvigu ozaveščenosti pomembnosti evropskega državljanstva ter naše skupne zgodovine.

 

Eno izmed srečanj je organizirala tudi Ljudska univerza Ptuj. Potekalo je med 24. in 28. marcem 2014, tema partnerskega srečanja so bila delovna taborišča, nastala med II. Svetovno vojno in po njej v lokalnem okolju partnerskih organizacij. Na Ptuju smo torej pet dni gostili projektne partnerje, ki smo jim predstavili naše starodavno mesto, zgodovino in znamenitosti, poseben poudarek pa je bil na obisku in raziskovanju delovnega taborišča Šterntal. Zato smo k sodelovanju povabili strokovnjake s tega področja, in sicer gospoda Radovana Pulka, avtorja filma o Šterntalu, gospo Marijo Hernjo Masten, zgodovinarko in strokovnjakinjo za starejše ptujsko arhivsko gradivo ter gospo Katjo Zupanič, direktorico Zgodovinskega arhiva Ptuj in strokovnjakinja za novejšo zgodovino.

V teh nekaj dneh smo v zgoščeni obliki poleg delavnic, ki so se odvijale na LU Ptuj, šli tudi na teren in obiskali lokacijo nekdanjega delovnega taborišča Šterntal, ogledali smo si TALUM Kidričevo, kjer smo skozi fotografski objektiv spoznavali zgodovino nastanka in delovanje tovarne. Gostovali smo še v Zgodovinskem arhivu Ptuj, kjer nam je gospa Katja Zupanič predstavila zaklade ptujskega arhiva. K sodelovanju smo privabili tudi očividca grozot II. Svetovne vojne, gospoda Jožeta Križančiča. Ker je namen projekta KEY tudi medgeneracijsko sodelovanje, so na eni izmed delavnic sodelovali tudi dijaki Gimnazije Ptuj z mentorjem Branetom Rokavcem.

Partnerski projekt KEY: Knowing me-knowing us! smo s 30.8.2014 tudi uspešno zaključili. Partnerji smo dosegli vse najavljene cilje, izpeljali potrebne aktivnosti za pripravo gradiv (letaki in brošura za mentorje - zaenkrat še v angleščini) ter poskrbeli za široko promocijo.

Za potrebe diseminacije smo tako pripravili več dogodkov, objavili članke v lokalnih in regionalnih časnikih, sodelovali smo z lokalnima TV postajama, ki sta objavili prispevke o projektu KEY, organizirali smo dobro obiskano projekcijo filma Blut muss fliessen v ptujskem Kinu, ki se je udeležila širša ptujska javnost vključno z mediji (prispevek na PeTV in objava v časniku Ptujčan). V projektnem obdobju smo objavili 6 člankov o pomenu in ciljih projekta (Ptujčan, Štajerski Tednik, Večer), prisotni smo bili na Facebook straneh, kjer smo sproti objavljali vse dogodke in pomembnejše dosežke projekta KEY. Pripravili smo tudi dve internetni objavi, eno o projektu in eno o dokumentarnem filmu Blut muss fliessen, ki smo ga ekskluzivno predvajali kot prvi v Sloveniji. Na projekciji filma je bil prisoten tudi nemški režiser Peter Ohlenbaum.

Vse video posnetke si lahko ogledate na naslednji povezavi:

YouTube kanal Ljudske univerze Ptuj.

Podrobnosti o projektu lahko najdete na naslovu www.key-competences.eu.

Brošura KEY: Knowing me-knowing us!

Blut muss Fliessen

Flyer Blut muss fliessen-PTUJ-web