Na vsebino

EU ZA DRŽAVLJANE  2019   Povezovanje državljank/državljanov in mest s kulturo za vključujočo rast

EU for citizens: »C VIA C« - Connecting citizens and towns Via Culture for inclusive growth»

 

 

Projekt »C via C«  je sofinanciran iz programa Evropske unije »Evropa za državljane«  (sklop 2 Pobratenje mest) in se osredotoča na vlogo, ki jo ima kultura pri ustvarjanju vključujoče rasti in evropske identitete v mestih, ter poudarja vlogo EU pri spodbujanju lokalnih kulturnih dejavnosti (v skladu z evropskim letom kulturne dediščine). Projekt spodbuja ključne vrednote EU, ki ohranjajo kulturo in ki združujejo državljane (medkulturni dialog, prostovoljstvo, vključujoča rast). Obravnava tudi napačne predstave v zvezi s kulturnimi dejavnostmi in želi vključiti mlade v dejavnosti organizacij civilne družbe. Veliko državljanov v partnerskih regijah vidi kulturo kot pomembno, vendar napačno razume, kako spodbuja zaposlovanje in rast ter nima formalnega sodelovanja z drugimi državljani (in znanjem) pri spodbujanju kulturnih dobrin (tekstil, keramika, umetnost itd.). To ogroža prizadevanja za ohranitev lokalnih identitet in tradicij. Za partnerje kultura predstavlja nove priložnosti za povezovanje državljanov in regij, ustvarjanje pogojev za vključevanje in spodbujanje trajnostnega razvoja. S tem v mislih želi projekt okrepiti vključevanje državljanov v kulturne dejavnosti v skladu z vrednotami EU (prostovoljstvo, medkulturni dialog, vključujoča rast) in okrepiti sodelovanje med mesti pri njihovih prizadevanjih za ohranjanje / spodbujanje kulturne dediščine. Projekt vključuje 184 državljanov iz Hrvaške, Madžarske, Slovenije in Srbije. Ključne aktivnosti vključujejo delavnice pred srečanjem, srečanja partnerjev in tridnevni dogodek (predstavitve, panelne razprave, kulturni kviz, 2 delavnici z aktivnostmi skupine za krepitev sodelovanja, tiskovna konferenca). S skupinskim delom, interakcijami, učenjem na osnovi scenarijev in drugimi dejavnostmi bodo državljani oblikovali nove vezi, oblikovali smernice za kulturo blagovnih znamk in dejavnosti, ki spodbujajo kulturo. Pred-delavnice in partnerski sestanki zagotavljajo, da so vključeni državljani in da so dejavnosti v skladu s potrebami deležnikov.

 

Projektni partnerji:

             Pučko otvoreno učilište Varaždin Varaždin - Hrvaška (POU Varaždin)

             Ljudska univerza Ormož Ormož -  Slovenija

             Ljudska univerza Ptuj Ptuj - Slovenija

             Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás Tótszerdahely - Madžarska

             Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica - Sremske Mitrovice - Srbija

EU za drzavljane logo

Guidelines Document on Cultural Branding

Projekt "C Via C" združuje Evropejce za spodbujanje kulture

Podrobnejši opis projekta

 

 

Mednarodni projekti

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...