Na vsebino

Pretekle izkušnje in statistični podatki so pokazali, da je tako v Sloveniji kot na Madžarskem prevelik osip v izobraževanju tako med dijaki kot med odraslimi udeleženci izobraževanja. Tisti, ki zaradi različnih vzrokov ne dokončajo izobraževalnega programa, se težko uspešno vključijo v družbo, posledično pa postanejo tudi trajno brezposelni, saj nimajo ne ustrezne izobrazbe in ne strokovnega znanja za vključitev v sfero dela. Zaradi slednjega so v veliki večini primerov odvisni od različnih oblik socialne pomoči. Brez tuje pomoči pa ne najdejo izhoda iz situacije v katero so bili pahnjeni. Poskusi, da bi rešili problem osipa med dijaki in med odraslimi udeleženci izobraževanja, so se izvajali že na obeh straneh meje, vendar so rezultati bili le delno uspešni.

S pomočjo tega projekta želimo na podlagi pridobljenih izkušenj pri delu z osipniki nuditi pomoč dvema skupinama:

  • mladim, ki so vključeni v redno izobraževanje in jim zaradi slabih rezultatov preti izpad iz šolskega sistema ter
  • tistim, ki so vključeni v izobraževalne programe za odrasle, vendar jih zaradi izostajanja ne bodo zaključili.

V projektu, ki poteka od 31.7.2011 do 31.5.2014, sodelujejo Prva madžarsko-danska šola kot partner-nosilec ter naslednje partnerske organizacije: Ljudska univerza Ptuj, Dvojezična srednja šola Lendava in Ljudska univerza Lendava. Dejavnosti projekta se izvajajo v obeh državah. Izvajanje projekta pa bo potekalo v Zalaegerszegu, Lendavi in na Ptuju.

Dejavnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta:

  1. a)Izdelala se bosta 150 urna program dodatnega izobraževanja za dijake, ki jim preti, da izostanejo iz rednega izobraževanja in za odrasle, ki ne zmorejo uresničevati vseh ciljev programa izobraževanja, v katerega so vključeni. Izdelal se bo tudi 70 urni program za pripravo mentorjev, izvajalcev programov dodatnega izobraževanja.
  2. b)Za učitelje-mentorje se bodo izvajale delavnice v Zalaegerszegu, v Lendavi in na Ptuju. V vsako delavnico bo vključenih 12 mentorjev, izvajalcev dodatnega izobraževalnega programa, delavnice pa bodo potekale v Zalaegerszegu v madžarskem jeziku, v Lendavi v slovenskem in madžarskem jeziku ter na Ptuju v slovenskem jeziku.
  3. c)Izobraževanje za ciljno skupino se bo v Zalaegerszegu izvajalo dvakrat (skupini po 15 oseb, učni jezik bo madžarščina), v Lendavi trikrat (3 skupine po 15 oseb, učna jezika bosta slovenščina in madžarščina) in na v Ptuju dvakrat (2 skupini po  15 oseb, učni jezik bo slovenščina).
  4. d)V namen projekta se bo izdelala dvojezična spletna stran, ki bo dostopna javnosti in bo vsebovala rezultate projekta, dostopni pa bodo tudi vsi izdelani programi. Pomagala bo tudi udeležencem izobraževanja pri širjenju dobre prakse v obeh državah.
  5. e)V tiskani obliki se bo objavila dvojezična publikacija, v kateri se bodo nahajali:

-       program, ki bo pomagal mladim pri osipu iz izobraževanja,

-       program, ki bo pomagal odraslim pri ponovni vključitvi v izobraževanje,

-       program, ki bo v pomoč učiteljem-mentorje za izvedbo programa.

  1. f)Izvedba predstavitvenih konferenc, ki bo v Zalaegerszegu, v Lendavi in na Ptuju, predvidoma do 31. maja 2014.

Cilj projekta je izdelava takega programa izobraževanja, ki bo omogočil ciljni skupini ponovno vključitev v družbo. Učitelji-mentorji bodo pridobljeno znanje lahko uporabili v obeh državah. V regiji se reducira delež tistih, ki prenehajo z izobraževanjem. S tem se dvigne izobrazbena struktura in število oseb, ki dobijo poklicno kvalifikacijo. S pomočjo povečane usposobljene delovne sile v regiji raste tudi konkurenca na trgu (konkurenčnost podjetij). Izoblikujejo se novi in tesnejši odnosi med slovenskimi in madžarskimi organizacijami, s tem pa se zagotavlja tudi uresničitev nadaljnjih novih skupnih projektov. 

Uradna spletna stran projekta ATT:

Z učenjem do znanja, z znanjem do izobrazbe