Na vsebino

logoMOVEfwd

logoEuropeForCitizens

 

 

Identifikacijska številka: 625307-CITIZ-1-2020-1-HR-CITIZ-CIV

Pričetek trajanja projekta: 1.3.2021

Konec projekta: 31.8.2022

Celotno obdobje trajanja: 18 mesecev

Skupna vrednost projekta: 95.760€

Program: Evropa za državljane, Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba – vključevanje državljanov

Ukrep: Projekti civilne družbe

Vodilni partner: POU Varaždin, Hrvaška

 

Partnerji:

  • Pučko otvoreno učilište Varaždin – Varaždin/Hrvaška (vodilni partner)
  • Hrvatski Crveni kriz Zajednica udruga Drustvo Crvenog kriza Varaždin – Varaždin/Hrvaška
  • Ljudska univerza Ptuj – Ptuj/Slovenija
  • Regional Develpment Agency of SREM LTD Ruma – Ruma/Srbija
  • Tourist organisation of the City of Sremsska Mitrovica – Sremska Mitrovica/Srbija
  • Progeu-Progress in European Union-Insituto Per Lo Sviluppo – Rim/Italija
  • Institute for Sustainable Business Development and Education – Sofija/Bolgarija

Opis projekta

Zaradi pandemije COVID-19, so se morale številne organizacije civilne družbe ter drugi javni organi na novo organizirati in najti nove poti pri svojem delovanju. Spodbujanje aktivnega državljanstva in prostovoljstva je bilo v teh časih še posebej zahtevno. Zaradi polja neznanega so bili v javnem življenju vzpostavljeni številni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb, kar pa je na drugi strani povzročalo številne težave pri organizaciji družbeno naravnanih aktivnosti. Med najpomembnejšimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe bilo potrebno omejiti vse osebne stike. Prav zaradi tega so številni mladi aktivisti ter tudi preostali del prebivalstva ostali izražali številne pomisleke glede udejstvovanja v prostovoljskih dejavnostih. Kot odziv na pandemijo COVID-19 bo projekt MOVEfwd namenjen opolnomočenju civilne družbe ter prostovoljcev, ki delujejo na področjih civilne zaščite, socialne inkluzije, kulture, izobraževanja ter zaposlovanja.

Projekt bo organiziran v petih tridnevnih dogodkih v vseh partnerskih državah. V sklopu vsakega dogodka bodo sodelujoče države predstavljale, primerjale ter zbirale primere dobrih praks na področju aktivnega državljanstva in prostovoljstva. Poseben poudarek bo na tematikah kot so, kako deluje koncept solidarnosti; kako nova razvojna strategija za obdobje 2021–2027 podpira skupnosti pri premagovanju COVID-19 (in drugih kriz) in pri njihovih prizadevanjih za krepitev civilne družbe. Skozi številna predavanja, delavnice, diskusije, predavanja in skupinsko sodelovanje bomo poskušali odgovoriti na vprašanje »Kako lahko kot posameznik pripomorem k bolj solidarni in povezani Evropi?.

Ob koncu projekta bo nastal tudi vodnik s primeri dobrih praks za širšo javnost, ki bo vseboval informacije o načinih udejstvovanja v prostovoljnih aktivnosti in kako se vključiti v družbeno-usmerjene dejavnosti. Ob koncu projekta bo med partnerji sklenjen »Sporazum o nadaljnjem sodelovanju«.

Državljani bodo v sklopu projekta bolje spoznali delovanje Evropske unije, vrednote in načine delovanja civilne družbe. Skozi celotno trajanje projekta bo v projekt vključenih 318 udeležencev.

 

 Prosimo, da izpolnite kratek vprašalnik o prostovoljstvu na povezavi. Vaši odgovori bodo nam v pomoč pri vzpostavitvi novih projektov.

 

*Izjava o omejitvi odgovornosti: Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...