Na vsebino

MOVEfwd

Event in Ptuj, Slovenia

 

Location: Public University of Ptuj, Mestni trg 2, 2250 Ptuj

Timing: Monday, November 22nd, 2021 to Thursday, November 23rd, 2021

Number of estimated participants:

 • Main event (from the afternoon of August 23rd to August 25th): 70 participants in total;

*For both days, at least 30% of the participants should be international/invited participants

Methods of implementation:

 • The main event will be implemented via a hybrid model. Physical spaces will be organized in Ptuj that meet the COVID-19 guidelines. Other participants will participate in the event via teleconferencing technologies (Zoom).

 • Further methods will be adopted based on the epidemiologic situation in Ptuj

 • The main language will be English due to these events being international in character

 

PDF file iconAgenda for MOVEfwd Event in Slovenia (Pdf)


Ref. Št. 625307-CITIZ-1-2020-1-HR-CITIZ-CIV

logoMOVEfwdV projektu sodelujejo:

 • PUO Varaždin – Varaždin/Hrvaška (vodilni partner)
 • Hrvatski Crveni kriz Zajednica udruga Drustvo Crvenog kriza Varaždin – Varaždin/Hrvaška
 • Ljudska univerza Ptuj – Ptuj/Slovenija
 • Regional Develpment Agency of SREM LTD Ruma – Ruma/Srbija
 • Tourist organisation of the City of Sremsska Mitrovica – Sremska Mitrovica/Srbija
 • Progeu-Progress in European Union-Insituto Per Lo Sviluppo – Rim/Italija
 • Institute for Sustainable Business Development and Education – Sofija/Bolgarija

Projekt MOVEfwd je nastal kot odziv na COVID-19 pandemijo, saj je le-ta močno vplivala na delovanje družbenih organizacija, javnih služb, izobraževalnih ustanov ter nenazadnje tudi na vse preostale državljane, ki so se morali znajti v številnih nepredvidljivih situacijah.

Aktivno državljanstvo in prostovoljstvo sta se v času pandemije znašla v negotovem položaju, saj je med najpomembnejšimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe bilo potrebno omejiti vse osebne stike. Prav zaradi tega so številni mladi aktivisti ter tudi preostali del prebivalstva ostali izražali številne pomisleke glede udejstvovanja v prostovoljskih dejavnostih. Kot odziv na pandemijo COVID-19 bo projekt MOVEfwd namenjen opolnomočenju civilne družbe ter prostovoljcev, ki delujejo na področjih civilne zaščite, socialne inkluzije, kulture, izobraževanja ter zaposlovanja.

Projekt bo organiziran v petih tridnevnih dogodkih v vseh partnerskih državah. V sklopu vsakega dogodka bodo sodelujoče države predstavljale, primerjale ter zbirale primere dobrih praks na področju aktivnega državljanstva in prostovoljstva. Skozi številna predavanja, delavnice, diskusije, predavanja in skupinsko sodelovanje bomo poskušali odgovoriti na vprašanje »Kako lahko kot posameznik pripomorem k bolj solidarni in povezani Evropi?«.

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...