Na vsebino

GET2IT

4th EVENT IN PTUJ, SLOVENIA

 

Location: Public University of Ptuj, Mestni trg 2, 2250 Ptuj

Timing: Monday, November 22nd, 2021 to Wednesday, November 24th, 2021

Number of estimated participants:

  • Main event : 80+ participants in total;

*For both days, at least 30% of the participants should be international/invited participants

Methods of implementation:

  • The main event will be implemented via a hybrid model. Physical spaces will be organized in Ptuj that meet the COVID-19 guidelines. Other participants will participate in the event via teleconferencing technologies (Zoom).
  • Further methods will be adopted based on the epidemiologic situation in Ptuj.
  • The main language will be English due to these events being international in character.

 

PDF file iconAgenda GET2IT 4th EVENT IN PTUJ, SLOVENIA (Pdf)


Povzetek projekta - "GETing to Active CITizenship in Europe" - GET2IT

ref. štev. - 615194-CITIZ-1-2019-2-HR-CITIZ-NT

Projektu GET2IT je bila s strani Evropske komisije, natančneje iz sredstev razpisa Evropa za državljane 2019 - Ukrep 2.2. Mreža mest, odobrena dotacija v višini 100.800 EUR. Vodilni partner projekta je Pučko otvoreno učilište Varaždin - POU Varaždin, organizacija za izobraževanje odraslih v hrvaškem Varaždinu, zavezana nadgrajevanju izobraževanj, ustvarjanju priložnosti za zaposlovanje ter opolnomočenje znanja in veščin, ustrezajočih aktualnim trendom na trgu dela, za celotno varaždinsko regijo. Projektno partnerstvo zajema 5 evropskih držav (Hrvaška, Srbija, Slovenija, Italija in Češka).

Partnerske organizacije so:

  • Turistična organizacija mesta Sremska Mitrovica (TO SM) iz Sremske Mitrovice, Srbija
  • Regionalna razvojna agencija Srem izpostava Ruma iz Rume, Srbija
  • Center učenja in dela "La Cremeria" iz mesta Cavriago, Italija
  • Občina Cavriago, Italija
  • Ljudska Univerza Ptuj (LUP) iz Ptuja, Slovenija
  • Inštitut za regionalni razvoj iz Prage, Češka

Projekt se je začel 1. marca 2020 in bo trajal do 31. marca 2021.

Osnovni namen projekta je aktivna vključitev državljanov v demokratične evropske procese.

Državljani so glavni dejavniki rasti, zato morajo biti dejavni pri razvoju lokalnih skupnosti. V partnerskih regijah se državljani pogosto ne zavedajo, kako lahko načrtujejo in sodelujejo v lokalnih akcijah, zato se navadno zanašajo na to, da bodo lokalne oblasti prevzele vodilno vlogo. Obstaja tudi določena zmeda, posledica neseznanjenosti, o resnični vlogi Evropske unije v lokalnih akcijah. Še posebej pomanjkljivo je razumevanje načel solidarnosti in prostovoljstva.

Da bi odpravili te pomanjkljivosti v svojih regionalnih skupnostih, bo partnerstvo ustvarilo nadnacionalno mrežo mest, ki se bo osredotočalo na povečanje vključenosti državljanov v lokalne aktivnosti, temelječe na načelih prostovoljstva in solidarnosti. Projekt je zasnovan v obliki petih različnih nacionalnih dogodkov (na Hrvaškem, v Srbiji, Italiji, Sloveniji in na Češkem), ki se bodo osredotočali na dvig razumevanja državljanov glede načrtovanja in upravljanja ukrepov, ki prispevajo k vključujoči evropski rasti.

Vsak dogodek bo trajal 2-3 dni in bo osredotočen na izbrano temo. Na Hrvaškem bo uvodni dogodek osredotočen na to, kako državljani sodelujejo pri ustvarjanju priložnosti za izobraževanje in zaposlovanje. Drugi dogodek, organiziran v Sremski Mitrovici ter v Rumi, bo poudaril, na kak način igrajo državljani ključno vlogo pri dejavnostih kulturne dediščine in spodbujanju multikulturalizma. Tretji dogodek v Cavriagu v Italiji bo osredotočen na pobude, ki jih vodijo lokalni prebivalci, ter na načine, kako le-te krepijo varstvo okolja in civilno zaščito. Četrti dogodek bo na Ptuju, pokazal pa bo pomen vključevanja državljanov v aktivnosti za spodbujanje medgeneracijske solidarnosti. Zaključni dogodek bo organiziran v Pragi, osnovna tema pa bo spodbujanje socialne vključenosti skozi prostovoljne aktivnosti ter obravna potreb ranljivih skupin (predvsem priseljencev in mladih na negotovih položajih). Za zaključek projekta bo partnerstvo razvilo delovni učni načrt, namenjen prostovoljcem, v katerem bodo opisane veščine za pripravo in razvoj ukrepov, ki temeljijo na aktivnosti, ki jih podpira Evropska unija iz sklada Evropa za državljane. Na vsakem dogodku bomo partnerji uporabljali različne metode za prenose znanj, predvsem v obliki delavnic, predstavitev, konferenc in lokalnega terenskega raziskovanja.

Ciljne skupine projekta so predstavniki lokalnih oblasti, izobraževalnih in socialnih organizacij ter drugih javnih organov (v izobraževanju, socialnem varstvu, kulturi, varstvu okolja in zaposlovanju), študenti, vzgojitelji, mladina in starejši.

S projektom bodo državljani pridobili znanja in spretnosti za načrtovanje in upravljanje ukrepov v skladu z demokratičnimi načeli, izboljšali bodo njihovo razumevanje delovanja evropskih vrednot in politik ter razvili nove mednarodne partnerske povezave.

Zaključni dogodek je načrtovan za september 2020.

Za dodatne informacije ali za vključitev v projektne aktivnosti kontaktirajte:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Prijazno vabljeni!

 

EU za drzavljane logo

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...