Na vsebino

Program je namenjen predvsem mlajšim odraslim z nedokončano srednjo šolo, ki se želijo vključiti v nadaljnje izobraževanje in imajo opravljenih manj kot 10 let šolanja, so brezposelni, imajo pomanjkljive spretnosti v komunikaciji in pri iskanju informacij, so nemotivirani ali malo motivirani za učenje, so pomanjkljivo obveščeni o možnostih nadaljevanja in dokončanja izobraževanja ter o možnostih zaposlovanja, obenem pa imajo različno predznanje.

Cilj programa je omogočiti, da bi posamezniki, ki se vključujejo v nadaljnje formalno izobraževanje obnovili ali si pridobili manjkajoča znanja, ki bi jim omogočila lažje obvladovanje učne snovi.

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...