Na vsebino

Vpisni pogoji:

uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje, uspešno končan katerikoli program srednjega poklicnega izobraževanja,nedokončan ali končan program srednjega strokovnega izobraževanja, zdravniško potrdilo.

 

Predmetnik:

PREDŠOLSKA VZGOJA – SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Ozn.

PROGRAMSKE ENOTE

1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik
A Splošnoizobraževalni predmeti
P01 SLOVENŠČINA
P02 MATEMATIKA
P03 TUJI JEZIK
P04 UMETNOST
P05 ZGODOVINA
P06 GEOGRAFIJA
P07 SOCIOLOGIJA
P08 PSIHOLOGIJA
P09 FIZIKA
P10 KEMIJA
P11 BIOLOGIJA
P12 ŠPORTNA VZGOJA
B1 Obvezni strokovni moduli
M01 Veščine sporazumevanja
M02 Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obd.
M03 Razvoj in učenje predšolskega otroka
M04 Varno in zdravo okolje
M05 Kurikulum oddelka v vrtcu
M06 Igre za otroke
M07 Ustvarjalno izražanje
M08 Matematika za otroke
M09 Jezikovno izražanje otrok
M10 Naravoslovje za otroke
M11 Družboslovje za otroke
M12 Informativno komunikac. tehnologija
B2 Izbirni strokovni moduli
M13 Likovno izražanje
C Praktično izobraževanje v šoli      
Č Praktično izobraževanje pri delodajalcu        
D Interesne dejavnosti        
E Odprti kurikulum
Plesno izražanje
Šport za otroke
Osebnostna rast človeka
B2 izbirni moduli: izbere se en strokovni modul med M13 in M17

 Zaključek izobraževanja:

opravljene vse obveznosti po programu ter poklicno matura iz naslednjih predmetov:

1. predmet: SLOVENŠČINA

2. predmet: VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA

3. predmet: MATEMATIKA ali TUJI JEZIK

4. predmet: IZPITNI NASTOP IN ZAGOVOR.

 

Gradiva:

SOCIOLOGIJA (M.H.)

SOCIOLOGIJA - vprašanja (M.H.)

ZGODOVINA (ZGO1) (ZGO3

ZGODOVINA Dušan Šilak 2013

FIZIKA (2016) 

GEOGRAFIJA - splošni predmet

PREDSOLSKA PEDAGOGIKA PT + SSI - SKRIPTA

PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA (M.H.) - vprašanja

LIKOVNO IZRAŽANJE 

M1 KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

KURIKULUM ODDELKA V VRTCU

PLES Z METODIKO

M6 GLASBENO IZRAŽANJE - M07 GLASBENA VZGOJA  

INSTRUMENT

IGRA OTROK - skripta

EKOLOGIJA (EKO1 ) (EKO2 ) (EKO3)

BIOLOGIJA (BIO1) (BIO2 ) (BIO3)

PSIHOLOGIJA - splošni predmet

M8 MATEMATIKA ZA OTROKE

M11 DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE

NARAVOSLOVJE V VRTCU

JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK - 4. letnik

PSIHOLOGIJA (P1) (P2) (P3) (P4)

OSEBNOSTNA RAST ČLOVEKA 2012

OSEBNOSTNA RAST ČLOVEKA 2014 - Slava Šarc

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA (Tanja Madjar):

1.srečanje2. in 3. srečanje, 4. in 5. srečanje, 6. srečanje

M3 LIKOVNO VREDNOTENJE - skript 

M6 likovno izražanje in M07 likovna vzgoja - navodila za izdelke - izpit

KNJIŽEVNOST 1,2

VARNO IN ZDRAVO OKOLJE

 

Dodatna gradiva:

PRIPRAVE NA MATURO - RAZVOJNA PSIHOLOGIJA - Tanja Madjar

RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ  (RB1) (RB2) (RB3)

UVOD - CELICA, ŽIVLJENJSKI PROCESI

VRSTE DREVES

ZAJEDALCI PRI ČLOVEKU (2)

VPRAŠANJA ZA IZPIT (1)

SLOVENŠČINA 1 - vprašanja

SLOVENŠČINA 3. LETNIK

PRIREDNA ZVEZA STAVKOV

METODIKA LIKOVNE VZGOJE - vprašanja

LIKOVNO IZRAŽANJE - vprašanja 

PRAKTIČNI NASTOP Z ZAGOVOROM - vprašanja

LIKOVNA KULTURA Z METODIKO - vprašanja

ZGODOVINA - vprašanja (1L) (2L) (3L)

VPRAŠANJA ZA POKLICNO MATURO - 4. predmet

NAVODILA ZA PRIPRAVO DNEVNIKA PEDAGOŠKE PRAKSE - Mojca Nahberger, Ksenija Zorec

KNJIŽEVNOST ZA MATURO

VPRAŠANJA IZ KNJŽEVNOSTI

LIKOVNO IZRAŽANJE MLAJŠIH OTROK

GLASBENO IZRAŽANJE - izpitna vprašanja 

 

Vsa gradiva so shranjena v PDF obliki. Gradivo prenesete na svoj računalnik tako, da kliknete na povezavo.

Za pregled prenesene datoteke potrebujete Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite tukaj.

Opozorilo:  Za dostop do gradiv potrebujete geslo, ki ga dobite v tajništvu LU Ptuj.

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...