Na vsebino
slider-lup-10.png
slider-lup-12.png
lup-slide2.png
lup-slide41.png
slider-lup-11.png
previous arrow
next arrow
Za zaposlene

Za zaposlene

Svetovanje in učenje

Svetovanje in učenje

Za brezposelne

Za brezposelne

Za upokojence

Za upokojence

Slovenščina za tujce

Slovenščina za tujce

Špajza modrosti

Špajza modrosti

Za delodajalce

Za delodajalce

Zanimam se za

Zanimam se za


::jseblod::article::/jseblod::
::default_action::::/default_action::
::panel_article:: ::/panel_article::
::wysiwyg_introtext:: ::/wysiwyg_introtext::
::wysiwyg_fulltext::

Glavni cilj projekta je spodbujanje razvoja digitalne pismenosti starejših odraslih.

S projektom želimo doseči večjo digitalno pismenost v spodbudo in podporo aktivnega državljanstva: spodbuditi proces, v katerem bodo ciljne skupine vključene v stroškovno ugodno usposabljanje, katerega namen je povečati digitalno pismenost odraslih in tako tudi starejšim od 55 let omogočiti, da postanejo aktivni državljani digitalne družbe. Projekt bo aktiviral učno okolje, ki spodbuja med-generacijski dialog: vključevanje dijakov srednjih šol v vlogo prostovoljnih "digitalnih mentorjev" spreminja IKT učni pristop v orodje, ki spodbuja srečevanje in prepletanje več generacij, obenem pa omogoča analizo in razvoj strategij med-generacijskega usposabljanja.

Nameni in cilji

Namen projekta je pritegniti dijake srednjih šol, da v vlogi prostovoljnih "digitalnih mentorjev" starejše naučijo brskanja po internetu in uporabe elektronske pošte ter jim na ta način pomagajo prevzeti aktivno vlogo državljanov digitalne družbe.

  • Prenašati znanja s področja IKT na starejše in s tem omogočiti prepoznavanje pomena in prednosti, ki jih prinaša IKT ciljni skupini starejših.
  • Krepiti med-generacijsko povezovanje z nizkimi stroški in zelo prepoznavno metodo.
  • Povezovati partnerje iz različnih delov Slovenije in z tem zagotoviti enotno metodo implementacije.

Sodelujoči partnerji

Ljudska univerza Jesenice – vodilni partner
Konzorcij: Ljudska univerza Ptuj, Ljudska univerza Kočevje, Ljudske univerza Slovenska Bistrica, Ljudska univerza Kočevje, Agora d.o.o. Ljubljana ter RIC Novo mesto.

::/wysiwyg_fulltext::
::desni_dodatki:: ::/desni_dodatki::
::naslov_desne:: ::/naslov_desne::
::polje_desno_vsebina:: ::/polje_desno_vsebina::
::slikepanel:: ::/slikepanel::
::rok_box_image_onoff::Off::/rok_box_image_onoff::
::rokbox_image_plugin::{rokbox album=|| title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin::
::rokbox_image_image::::/rokbox_image_image::
::rokbox_image_title:: ::/rokbox_image_title::
::rok_box_image_onoff1::Off::/rok_box_image_onoff1::
::rokbox_image_plugin1::{rokbox title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin1::
::rokbox_image_image1::::/rokbox_image_image1::
::rokbox_image_title1:: ::/rokbox_image_title1::
::rok_box_image_onoff2::Off::/rok_box_image_onoff2::
::rokbox_image_plugin2::{rokbox title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin2::
::rokbox_image_image2::::/rokbox_image_image2::
::rokbox_image_title2:: ::/rokbox_image_title2::
::ignite_onoff::Off::/ignite_onoff::
::igniteplugin::{igallery }::/igniteplugin::
::igalerija:: ::/igalerija::
::panel_article_details:: ::/panel_article_details::
::panel_article_params:: ::/panel_article_params::
::panel_article_meta:: ::/panel_article_meta::
::jseblodend::::/jseblodend::

Projekti

Aktualne informacije