PREDELOVALEC/PREDELOVALKA MESA NA TRADICIONALEN NAČIN 

Vpisni pogoji: kandidati morajo imeti zaključeno vsaj osnovno šolo in opravljen zdravniški pregled

Udeleženci bodo razumeli pomen varovanja zdravja in okolja ter racionalne rabe energije.

 V okviru programa bodo spoznali tudi prodajo živilskih izdelkov, urejenost prodajaln živilskih izdelkov. Izvajali bodo postopke konzerviranja živil, razložili vrste in vzroke kvarjenja živil, spoznali in razumeli fizikalne postopke konzerviranja živil, razložili pomen, princip in načine hlajenja, zamrzovanja in tajanja, razložili razlike med blanširanjem, pasterizacijo in sterilizacijo, spoznali naprave za toplotno obdelavo živil znali razložiti kaj je dehidriranje in katere načine poznamo, spoznali in razumeli bodo kemijske postopke konzerviranja živil, spoznali in razumeli mikrobiološke postopke konzerviranja živil ter sodobne postopke konzerviranja. Kandidati bodo spoznali koristne in škodljive mikroorganizme, razložili pomen koristnih mikroorganizmov, spoznali načine prenosa in širjenja mikroorganizmov, razložili negativne vplive mikroorganizmov, našteli in razložili zaščitne ukrepe pred nezaželenimi mikroorganizmi, spoznali spremembe na živilih, ki jih povzročajo mikroorganizmi, našteli vzroke za okužbe in zastrupitve s hrano, spoznali nevarnost tujkov in primesi (tudi alergenov) v hrani. Udeleženci bodo spoznali anatomijo klavnih živali, osnove ocenjevanj mesa, obliko in način nameščanja zdravstvene oz. identifikacijske oznake, kriterije za določanje kakovosti in izplena, najpogostejše kužne bolezni klavnih živali in osnovne načine preprečevanja živalskih kužnih bolezni, vpliv temperature mesa in okolja (prostora), pH mesa, osebne higiene ter higiene opreme in okolja na končno kvaliteto mesa, drobovine in izdelkov, načine razseka klavnih živali za prodajo in predelavo. Znali bodo poimenovati osnovne in prodajne dele mesa in navesti njihovo uporabo, uporabljati stroje in naprave za razsek in izkoščevanje mesa. Spoznali bodo načela dobre higienske prakse, varstva pri delu in predpisano dokumentacijo. Hkrati se bodo seznanili s skladiščenjem mesa in okviru tega podrobno spoznali načine in pogoje skladiščenja mesa, vodenje skladiščne evidence, načela dobre higienske prakse. Spoznali bodo uporabnost posameznih kosov in kategorij mesa za predelavo, dodatke, ki se uporabljajo pri predelavi in njihovo namembnost, pomen natančnega tehtanja sestavin. Spoznali bodo posebnosti in izdelavo toplotno obdelanih mesnih izdelkov. Spoznali bodo pomen in vpliv embalaže, lastnosti embalaže, pomen embaliranih izdelkov, kako embalirane živilske izdelke opremiti z deklaracijo, kaj mora vsebovati deklaracija, rok uporabnosti in kako označevati uporabnost izdelka. Spoznali bodo pakiranje mesa, drobovine in izdelkov. Spoznali bodo značajske lastnosti uspešnega prodajalca, kako vplivati na motivacijo kupcev, kaj upoštevati pri urejanju prodajnega prostora, situacije, ki lahko vodijo do spora med prodajalci in kupci in kako jih reševati. Naučili se bodo pravilne komunikacije s strankami, kako zaznati vedenje strank in lažjega sporazumevanje s strankami, kako komunicirati s težavnimi in zahtevnimi strankami.

Znanja in veščine (kompetence), ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:

-       OSNOVE ŽIVILSTVA

-       OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO

-       RAZSEK MESA

-       PREDELAVA IN OBDELAVA MESNIH IZDELKOV

-       EMBALIRANJE IN DEKLARIRANJE IZDELKOV

-       PSIHOLOGIJA IN KOMUNIKACIJA PRODAJE

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: luptuj@siol.net
Telefon: 02 749 21 50
Faks: 02 749 21 53

Kontaktirajte nas...

Programe financirata

MIZS slo

Logo EKP socialni sklad SLO slogan