VODJA PROJEKTOV - program za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Udeleženci bodo spoznali vlogo projektov in projektnega managementa v sodobnem poslovnem okolju, namen in vsebino projekta, opredelitev potreb, ciljev in rezultatov projekta, opredelitev obsega projekta, strukturiranje projekta, izdelava plana virov projekta, organizacijo projekta in določitev projektne organizacije projekta, kompetence in odgovornosti projekta, kontrolo projekta in poročanje, vrste stroškov projekta, priprava predračuna in stroškovnega toka projekta, ocena donosnosti projekta, obvladovanje tveganj projekta, opredelitev kompetenc projektnega menedžerja, teorija zavedanja odnosov. Učinkovito komuniciranje in delegiranje nalog v projektnem timu, motiviranje projektnega tima, reševanje konfliktov v projektnem timu, spoznali bodo besedišče projektnega področja, usvojili najpomembnejše veščine projektnega komuniciranja in pridobili znanja za uspešno komunikacijo v angleščini pri vsakdanjih projektnih situacijah, razširili »poslovni« besedni zaklad, pregledovali aktualne projekte in jih komentirali, sprotno utrjevali snov s praktičnimi vajami.

 

Znanja in veščine (kompetence), ki jih bodo pridobile vključene brezposelne osebe:

-       PRIPRAVA IN ZAGON PROJEKTA,

-       PLANIRANJE, ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROJEKTOV,

-       EKONOMIKA IN OBVLADOVANJE TVEGANJ PROJEKTA,

-       VODENJE, KOMUNICIRANJE IN MOTIVIRANJE PROJEKTNEGA TIMA,

-       PROJEKTNA ANGLEŠČINA.

 

Ciljna skupina brezposelnih in vstopni pogoji:

-       Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali

-       Višja oz. visoka izobrazba in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali

-       Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali

-       Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu.

 

 

Vodja projektov - priprava na NPK BROŠURA

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: luptuj@siol.net
Telefon: 02 749 21 50
Faks: 02 749 21 53

Kontaktirajte nas...

Programe financirata

MIZS slo

Logo EKP socialni sklad SLO slogan