VILIČARIST/VILIČARISTKA - program za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Vpisni pogoji: zaključena osnovna šola.

TEORETIČNI DEL:

 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • varno delo z viličarjem
 • upoštevanje predpisov in navodil določenih za posamezen viličar
 • dolžnosti pri delu in upoštevanje varnosti do ostalih delavcev

Udeleženci se seznanijo z ukrepi varnega dela, katera zajemajo varno delo z viličarjem v povezavi z ohranjanjem okolja in čistoče delovnega okolja ter določijo ukrepe v primeru nenavadnih dogodkov pri manipulaciji. Spoznajo predpise o varnosti in zdravju pri delu s poudarkom na pravilni drži ob dviganju bremen in pravilni uporabi zaščitnih sredstev in pripomočkov. Pri varnosti spoznajo normative za varno delo, ki predpisujejo ustrezno opremljenost strojev in mehanizacije z upoštevanjem navodil proizvajalca viličarja za varno delo.

 MOTOROZNANSTVO

 • vrste viličarjev
 • glavni sklopi
 • vzdrževanje in pregledi

Udeleženci spoznajo različne oblike viličarjev in njihovo uporabo glede na težo, velikost in obseg blaga, glede na paletiziranost in zaščito blaga. Seznanijo se z vrstami viličarjev, ki jih morajo izbrati za delo v različnih okoljih z upoštevanjem predpisov njihove uporabe za različna dela v določenih prostorih. Spoznajo različne sklope in njihov namen ter posledično razumejo njihovo delovanje v povezavi z vzdrževanjem v katerega sodi redno preverjanje pogonskih sklopov, izvajanje manjših vzdrževalnih del, natakanje goriva, čiščenje prostora in viličarja itd.

TRANSPORT IN PROMET

 • vrste transporta
 • vloga delavca v notranjem transportu
 • organizacija transporta
 • transportne poti
 • uporaba v zaprtih prostorih
 • obremenitve, težišče, nosilnost viličarja

Udeleženci spoznajo potek transporta z upoštevanjem dimenzije poti, kvalitete tal, dovoljene obremenitve tal in nagiba terena. Seznanijo se z nevarnostmi pri križanju različnih poti viličarjev, industrijskih tirov in žerjavov.

 ADMINISTRATIVNA DELA

Seznanijo se z vodenjem evidenc, ki vključujejo evidentiranje mesta uskladiščenega blaga, beleži poškodbe na blagu, ki so nastale med transportom, evidentira ter vodi evidenco količine uskladiščenega in izskladiščenega blaga.

 KOMUNIKACIJA

Udeleženci spoznajo način komuniciranja s sodelavci, z nadrejenimi in strankami. Pri samem delu sprejemajo, razumejo in izvajajo navodila za potek dela. Spoznavajo osnove komunikacijskih veščin in uporabljajo ustrezna komunikacijska sredstva.

 ANALIZA, NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA DELA

Udeleženci spoznajo navodila za delo in opravljanje le tega na podlagi navodil. Seznanijo se z enostavno delovno-tehnično dokumentacijo ter načrtovanjem lastnega dela z upoštevanjem razporeda dela, ki ga naredi nadrejeni. Spoznajo razdelitev nalog v skupini in delovno tehnično dokumentacijo.

PRAKTIČNO DELO IN VOŽNJA:

 • dnevni pregled viličarja pred začetkom dela
 • spretnostna vožnja
 • nakladanje
 • razkladanje
 • parkiranje

Viličarist - priprava na NPK BROŠURA

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: luptuj@siol.net
Telefon: 02 749 21 50
Faks: 02 749 21 53

Kontaktirajte nas...

Programe financirata

MIZS slo

Logo EKP socialni sklad SLO slogan