VOZNIK VILIČARJA

Program je namenjen voznikom vseh vrst viličarjev (diesel, električnih, plinskih), ki jih srečamo v skladiščih, na deloviščih, v proizvodnji in podobno. Tečaj obsega strokovno teoretične vsebine, ki jih vozniki viličarjev morajo poznati za uspešno upravljanje dvigal in praktično vožnjo z viličarjem pod vodstvom inštruktorja.

 

Vpisni pogoji: udeleženci morajo biti stari vsaj 18 let, vozniški izpit B ali višje kategorije, zdravstvena sposobnost za delo z viličarjem. Organizacija izobraževanja zajema teoretični in praktični del, ter obsega naslednja področja:

 

TEORETIČNI DEL:

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: varno delo z viličarjem, upoštevanje predpisov in navodil določenih za posamezen viličar, dolžnosti pri delu in upoštevanje varnosti do ostalih delavcev.

MOTOROZNANSTVO: vrste viličarjev, glavni sklopi, vzdrževanje in pregledi.

TRANSPORT: vrste transporta, vloga delavca v notranjem transportu.

PROMET: transportne poti, uporaba v zaprtih prostorih.

PRAKTIČNO DELO IN VOŽNJA: dnevni pregled viličarja pred začetkom dela, spretnostna vožnja, nakladanje, razkladanje.

 

Udeleženci, ki uspešno zaključijo usposabljanje, pridobijo pravico upravljati različne tipe viličarjev in prejmejo potrdilo o usposobljenosti za upravljanje viličarjev.

 

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: luptuj@siol.net
Telefon: 02 749 21 50
Faks: 02 749 21 53

Kontaktirajte nas...