ANGLEŠČINA začetni tečaj - 40 ur

Tečaj je namenjen začetnikom in zajema: spreganje glagolov v sedanjem času, osebni zaimek, predstavitev osebe, števila, svojilni zaimek, nedoločni člen a/an, spoznavanje besed v zvezi s hrano in pijačo ter naročanje le te, tvorjenje osnovnih vprašanj, množina, koliko je ura, oblačila, barve, opisni sedanji čas (present continuous), besedišče v zvezi s pohištvom in prostori v hiši, branje in bralno razumevanje krajših besedil.

 

ANGLEŠČINA nadaljevalni tečaj - 40 ur

Tečaj priporočamo vsem, ki želijo nadgraditi znanje angleščine in zajema: primerjava present simple in present contnuous (obeh sedanjih časov), ponovitev množine in spoznavanje števnih in neštevnih samostalnikov, pretekli čas past simple, opis poti, besedišče na letališču in za potovanje, pisanje poslovnih pisem in elektronske pošte, primerjava dveh prihodnjih časov (will future and going to future), branje daljših zahtevnih besedil, priprava kratke prezentacije (10minut) na temo po lastni izbiri, mešani časi, stopnjevanje pridevnika.

 

NEMŠČINA začetni tečaj - 40 ur

Začetni tečaj zajema: spoznavanje pravilnih glagolov v sedanjem času, spoznavanje nepravilnih glagolov v sedanjem času, spoznavanje deljivih glagolov v sedanjem času, predstavitev samega sebe, fraze za pozdravljanje in nagovarjanje drugih oseb, za začetek konverzacije števila, dneve, tedne, mesece, letne čase, hrano, pijačo...., koliko je ura, moj dan (tvorjenje osnovnih stavkov), spoli samostalnikov.

 

NEMŠČINA nadaljevalni tečaj - 40 ur

Pri nadaljevalnem tečaju nadgradite svoje znanje z učenjem modalnih (naklonskih) glagolov, tvorjenje vprašanj, opisovanje slik, uporaba tvorjenja stavkov,množina samostalnikov, povratni zaimki, vreme in vremenska napoved, pretekli čas "perfekt", opis poti in poimenovanje stavb v mestu, prihodnji čas "futur".

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: luptuj@siol.net
Telefon: 02 749 21 50
Faks: 02 749 21 53

Kontaktirajte nas...