Slovenski projekti

logoNaravaNaKrozniku

Ime projekta:

  • »Narava na krožniku«

Financerja:

  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2014-2020 ( ESKRP) – 80%
  • Proračun Republike Slovenije – 20%.

Projektni partnerji:

  • Ljudska univerza Ptuj (vodilni partner)
  • Kmetija Murko Zgornja Hajdina (član partnerstva)
  • Kmetija Murko Lancova vas (član partnerstva)
  • Kmetija Furek (član partnerstva)

Obdobje trajanja:

  • 36 mesecev

Namen projekta:

V sklopu projekta se bodo pripravili osnovni pogoji za izvajanje izobraževalnih vsebin na kmetiji, ki so povezane s pridelovanjem in uporabo zdrave hrane. Na kmetiji se bo izvedel del učnega procesa s poudarkom na izobraževanju o okolju in hrani, hkrati pa bo s tem dana možnost kmetu, da prenese svoje bogato znanje in izkušnje širši skupnosti. Določene vsebine se prikažejo praktično (odvisno od letnega časa), določene vsebine pa se prikažejo s filmi, fotografijami, ki nastanejo v času projekta. Prikazal se bo celoten proces potrebnih opravil in del na kmetiji, od priprave zemlje, sajenja, obdelave, žetve in nato predelave žit do našega krožnika. Prikazal se bo celoten proces potrebnih opravil za pridobitev mleka in njegova predelava v različne prehrambne izdelke. Prikazala se bo tradicionalna pridelava, ekološka pridelava in pridelava povrtnin s principi permakulture. S permakulturnim pristopom (film, fotografije, predavanje) bomo prikazali, kako lahko sami, z malo truda, pridelamo zdravo hrano in hkrati zdravo jemo ter razen tega varujemo okolje. Tak način pridelave namreč upošteva naravne zakonitosti varovanja rastlin, izboljševanje rodovitnosti tal z zelenim gnojenjem, kompostiranjem, zastiranjem, sajenjem metuljnic, apnenjem. S permakulturo tudi omilimo težave okoljskih sprememb z ukrepi za zmanjšanje vpliva suše. Vsako leto projekta bomo pripravili eno gomilasto gredo z in brez ovčje volne. Tako bomo praktično prikazali, kako gredo pripraviti in hkrati opazovali, kako rastline sobivajo po načelih permakulture. Ves čas projekta bomo s filmi in fotografijami arhivirali posamezne aktivnosti in faze rasti.

logoRazvojPodezelja

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018 – 2022

  LogotipMIZSmali

 EU E socialni sklad

Ime projekta: TPK 2018-2022, LU PTUJ
Obdobje trajanja: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Projektni partnerji: Ljudska univerza Ptuj (vodja konzorcija), Ljudska univerza Ormož, Zavod Nazaj na konja ter Tehniški šolski center Maribor
Ciljna skupina: zaposleni in brezposelni prebivalci Spodnjega Podravja, s posebnim poudarkom na manj izobraženih in starejših od 45 let. 

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ali mobilnosti ter osebnega razvoja.

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI