Slovenski projekti

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018 – 2022

  LogotipMIZSmali

 EU E socialni sklad

Ime projekta: TPK 2018-2022, LU PTUJ
Obdobje trajanja: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Projektni partnerji: Ljudska univerza Ptuj (vodja konzorcija), Ljudska univerza Ormož, Zavod Nazaj na konja ter Tehniški šolski center Maribor
Ciljna skupina: zaposleni in brezposelni prebivalci Spodnjega Podravja, s posebnim poudarkom na manj izobraženih in starejših od 45 let. 

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ali mobilnosti ter osebnega razvoja.

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI