Slovenski projekti

Ljudska univerza Ptuj in konzorcijski partner Ljudska univerza Ormož  bosta v  od 1. 2018 do 31. 10. 2018 izvajala neformalne izobraževalne programe in izpite za brezposelne v letu 2018, in sicer:

 1. RAČUNALNIŠKE PROGRAME
 2. Računalniška pismenost za odrasle - 60 ur
 3. Word osnovni - 30 ur
 4. Word nadaljevalni - 30 ur
 5. Excel osnovni - 30 ur
 6. Excel nadaljevalni - 30 ur
 1. JEZIKOVNE PROGRAME – 60 ur
 2. Angleščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
 3. Angleščina – poslovna konverzacija
 4. Nemščina na ravni A2
 5. Nemščina na ravni B1
 1. PROGRAM PRIPRAVE NA PREVERJANJE ZNANJA IZ TUJEGA JEZIKA

 

 1. OPRAVLJANJE IZPITA IZ TUJEGA JEZIKA

 

 1. PROGRAM PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA

 

 1. OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA je povečati zaposlitvene zmožnosti brezposelnih oseb ter zvišati vključenost v vseživljenjsko učenje.

  MDDSZ logo   

EU E socialni sklad

                              

Namenjen je pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc. Do marca 2019 bomo skupaj s partnerji v učenje vključili preko 1000 odraslih iz Podravske regije, s poudarkom na Spodnjem Podravju. Že od septembra dalje se lahko vključite v programe, ki vodijo do naslednjih temeljnih kompetenc: tuji jeziki, računalniške in digitalne kompetence, spodbujanje učenja in socialne vključenosti ter samoiniciativnost in podjetnost. Polovica vseh sredstev je namenjena različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oziroma učenja s pomočjo računalnika in spleta.

Logo EKP socialni sklad SLO sloganMIZS slo

Spletna stran kohezijske politike v Sloveniji - www.eu-skladi.si 

 

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI