Mednarodni projekti

Priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja po Evropi

Je Erasmus+ projekt, ki ga je prijavila Casa di Carita iz Italije in v katerem LUP sodeluje kot partner. Vrednost projekta je 29.9279,00 EUR, sodeluje pa sedem partnerjev iz 7 EU držav.

Glavni namen projekta je preglednost in priznavanje vseh vrst spretnosti in kvalifikacij migrantov  za lažje vključevanje v izobraževanje, zaposljivost in mobilnost.

Cilji projekta so:

 • analizirati stanje uporabe procesa priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja migrantov v različnih evropskih državah
 • primerjati metode potrjevanja neformalnega in priložnostnega znanja v šestih partnerskih državah z 20 poklicnimi profili na 4 različnih strokovnih področjih in ustvariti sinoptični okvir, ki je lahko osnova za nadaljnji razvoj
 • ustvariti skupno odprto bazo podatkov
 • ustvariti stalno mrežo subjektov, ki lahko svetujejo pri priznavanju neformalnega in priložnostnega znanja med posameznimi državami
 • ustvariti skupne module za ocenjevanje, ki bodo spremljali odrasle migrante v tem procesu
 • ustvariti pogoje za lažji in širši dostop različnih tipov migrantov do priložnosti za potrjevanje in priznanje neformalnega in priložnostnega znanja.
 • opredeliti informacijske strategije, ki jih je treba izvajati, da bi ustvarili skupno kulturo, ki bi povečala uporabo postopkov priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja s strani migrantov.

Direktne ciljne skupine v projektu so nacionalni subjekti, vključeni v proces priznavanja poklicnih kvalifikacij (ocenjevanje in potrjevanje učnih izidov), Zavodi za zaposlovanje, institucije za izobraževanje in usposabljanja ter organizacije civilne družbe. To so ključni deležniki, ki imajo pomembno vlogo pri omogočanju priložnosti za neformalno in priložnostno učenje ter vse nadaljnje procese validacije.

Indirektne ciljne skupine pa so migranti, ki prihajajo v Evropo iz neevropskih  držav in migranti, ki prehajajo iz ene EU države v drugo.

Projektni partnerji:

 1. Fondazione Casa di Carita arti e mestieri Onlus – Torino (Italija) – vodilni partner
 2. IMI (Sdruzhenie Mezhdunaroden institut po menidzhmant) – Varna (Bolgarija)
 3. CECE (Confederacion Espanola de Centros De Ensenanza Asociacion C.E.C.E.) – Madrid (Španija)
 4. Training Vision Ltd – Portsmouth (Združeno Kraljestvo)
 5. Greta du Velay (Lycee Charles et Adrien Dupuy) – Le Puy on Velay (Francija)
 6. Ljudska univerza Ptuj – Ptuj (Slovenija)
 7. CEC (Comite Europeen de Coordination) – Bruselj (Belgija)

 

Novičke 1

 

 NorwayGrantsLogo

Individual Placement and Support for NEETs through Education Youth Technology Platform (EYTP)

 

Sklad

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

Naslov projekta

Individual Placement and Support for NEETs through Education Youth Technology Platform (EYTP)

Trajanje

36 month

Začetek in konec projekta

1.9. 2018 – 31. 8. 2021

Vodilni partner projekta

Ljudska univerza Ptuj

 

Opis projekta

Svetovalci se pri delu srečujemo z brezposelnostjo mladih, ki ni novonastali družbeni pojav in je v več državah Evropske Unije še vedno izredno visoka. Še posebej kadar govorimo o populaciji NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo). Ker svetovalci pri zmanjševanju tega pojava potrebujemo za delo z mladimi NEET vedno nove prijeme in metode, želimo v sklopu projekta Individual Placement and Support for NEETs through Education Youth Technology Platform (EYTP) v Slovenijo pripeljati še dodatne smernice in razviti dodatne kompetence, ki nam bodo pri našem delu lahko v pomoč.

Projekt za zmanjšanje brezposlenosti NEET populacije, temelji na modelih Individual Placement and Support (IPS) ter Maturing modelu (MM), ki ju pri svetovalnem delu že uporabljajo v evropskih državah, posebej Norveški.

IPS model so raziskovalci razvili za delo z posamezniki, ki se spopadajo z različnimi duševnimi motnjami, ter za uporabnike prepovedanih drog. Vendar se je skozi čas izkazalo, da je veliko več kot samo to. Zaradi svojih specifičnih zakonitosti je IPS model primeren tudi za implementiranje v delo svetovalcev, ki prihajajo v stik z mladimi NEET osebami, ki se spopadajo s številnimi drugimi, njim lastnimi težavami in izzivi, kot je na primer vstop na trg delovne sile in iskanjem zaposlitve. Države v katerih svetovalci uporabljajo IPS model kažejo na izjemno obetavne rezultate pri vključevanju mladih NEET oseb na trg delovne sile.

MM kot orodje pa, je v pomoč svetovalcu, da lažje oceni zmožnosti posameznika ter čas, ki ga oseba potrebuje, da doseže svojo polno učinkovitost in vključitev v program po modelu IPS.

V namen zmanjševanja brezposelnosti NEET populacije v Sloveniji bomo tako omogočili dvajsetim svetovalcem ali drugim strokovnjakom za delo z mladimi brezplačno izobraževanje po modelih IPS in MM na Norveškem v letu 2019.

 

Spletna stran projekta: https://neetseducation.com/

 

Partnerstvo:

Public University of Ptuj

Slovenia

Lead Partner

Asociatia EIVA

Romania

Beneficiary Partner

Interregio Forum Association

Hungary

Beneficiary Partner

Tesla Technologies & Software S.L

Spain

Beneficiary Partner

Folkeuniversitetet Midt-Norge –

Norway

Expertise Partner

Fønix

Norway

Expertise Partner

NorwayGrantsLogo

 

 eu flag europe for citizens sl

DS4S: Digitalno pripovedništvo za seniorje

DS4S: Digital Storytelling for Seniors

Projekt DS4S sodi med projekte Evropa za državljanje, področje Bratenje mest, in je namenjen pripravi novih medkulturnih digitalnih vsebin v obliki treh pripovednih videoposnetkov, ki bodo temeljili na lokalnih mitih sodelujočih partnerskih mest. V projektu sodelujemo Ljudska univerza Ptuj, Ljudska univerza Ormož ter Pučko sveučilište Varaždin. Z DS4S bomo skupaj preoblikovali že obstoječe, a še ne zabeležene zgodbe, v digitalne videoposnetke ter jih objavili na portalu YouTube, projekt pa bomo izvedli medgeneracijsko, torej z vključevanjem prostovoljcev in upokojencev z namenom dviga digitalnih kompetenc starejših ter nadgrajevanja socialnih kompetenc za prostovoljce, spodbujanja aktivnega državljanstva in bogatenja regionalne turistične ponudbe.

V okviru projektnih aktivnosti bomo razvili inovativne načine pripovedovanja lokalnih zgodb, s poudarkom na zanimivih osebah iz preteklosti iz partnerskih mest. Digitalna orodja so v smislu lokalnega pripovedništva docela neizkoriščena, pa čeprav gre za starodavna mesta s pisano in izrazito zanimivo zgodovino. Obstajajo skupni zgodovinski »miti«, ki verbalno krožijo kot »dejstva«, vendar do danes v poljudnejši obliki še niso bili zapisani in predstavljeni javnosti. Tudi zato je uporaba digitalnih orodij zelo dobrodošla.

Projektni partnerji:

 1. LJUDSKA UNIVERZA PTUJ – PTUJ - SLOVENIJA
 2. LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ - ORMOŽ - SLOVENIJA
 3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN – VARADŽIN - HRVAŠKA

 

Poročilo o aktivnostih na projektu

  eacea 2015 00550000 sl

Podkategorije

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI